Zakelijke aspecten en kosten

Vertrouwelijkheid van de therapie:

  • De kindertherapeut werkt in dienst van de belangen van het kind en volgens de Rechten van het Kind.
  • Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt in de oudergesprekken uitsluitend naar voren gebracht als het kind de therapeut daarvoor toestemming heeft gegeven.

Kosten en betaling:

  1. Een kindsessie duurt 60 minuten en kost € 85,00 per keer.
   Zowel het intakegesprek, als de tussentijdse oudergesprekken kosten € 85,00 per uur.
   Een eventuele observatie op school, inclusief een nagesprek met de leerkracht, kost ook € 85,00 per uur. Dit gebeurt overigens uitsluitend met toestemming van de ouders en het kind. Voor verslaglegging aan derden (uitsluitend in overleg met en met goedkeuring van de ouder(s)) breng ik € 50,00 in rekening.
  2. Wanneer een sessie niet door kan gaan, dient deze minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd. Afzegging kan ook via e-mail of voicemail bij niet directe bereikbaarheid van de therapeut. Annuleringen op kortere termijn worden volledig in rekening gebracht.
  3. U ontvangt aan het einde van de maand een factuur (per mail) voor de afspraken die in die maand hebben plaatsgevonden. De betaling dient binnen 14 dagen te geschieden.

Vergoedingen:

Afhankelijk van uw zorgverzekeraar, uw specifieke polis en de voorwaarden die zij stellen aan de therapeut (kwalificaties/registraties en lidmaatschap bij een beroepsvereniging) kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding van de therapie.
Ik attendeer u er op om altijd zelf bij uw zorgverzekeraar te informeren wat er uit uw ziektekostenpolis wordt vergoed en of de behandelingen van VIT-(kinder-)therapeuten in het pakket ˈalternatieve geneeswijze/alternatieve zorgˈ zijn opgenomen.
Het is raadzaam om bij de ˈalternatieve zorg/therapieˈ te kijken of ˈ(complementaire) psychosociale zorg/hulp/therapieˈ of ˈintegratieve (kinder)therapieˈ vergoed wordt.

Mijn praktijk is geregistreerd bij Vektis (AGB zorgverleners- en praktijkcode), Beroepsvereniging VIT (Vereniging van Integraal Therapeuten) en in het register van koepelorganisatie RBCZ. Registratienummers zijn indien nodig op te vragen bij de therapeut.

Het Kamer van Koophandel nummer van de praktijk is: 34350671

Tevens ben ik aangesloten bij S.C.A.G. (Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen), de gespecialiseerde geschilleninstantie voor therapeuten in de complementaire en alternatieve zorg onder nummer 11444.

Verder is het goed om te weten dat ik niet BIG-geregistreerd ben.
Sinds september 2016 ben ik in het bezit van het diploma Algemene Psychosociale en Medische Basiskennis (PSBK), vereist door de zorgverzekeraars om (deels) vergoed te blijven vanuit de aanvullende zorgverzekering.

     

Voor een overzicht van de zorgverzekeraars die integratieve kindertherapie vergoeden verwijs ik naar de website van mijn beroepsvereniging www.vit-therapeuten.nl (klik op het kopje ˈCliëntenˈ en kies dan ˈVergoedingenˈ). Of klik direct op deze link www.zorgwijzer.nl/vergoeding/psychosociale-therapie voor een uitgebreid overzicht.

Als u niet in aanmerking komt voor een vergoeding van de gemaakte kosten voor de therapie bij uw zorgverzekeraar, dan kunt u de kosten indien mogelijk als ˈbuitengewone uitgavenˈ opvoeren bij uw belastingaangifte.

Verder is het in bijzondere situaties mogelijk een vergoeding via de ˈrugzak-regelingˈ te realiseren.
Nadere informatie hierover is te vinden op www.pgb.nl en/of www.oudersenrugzak.nl

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):
De therapeut verwerkt de in het kader van de bedrijfsvoering verkregen persoonsgegevens van de ouder(s) en het kind volgens de bepalingen van de nieuwe Europese privacywet. Hiervoor wordt voor aanvang van de therapie een privacy-document overlegd en ondertekend door de therapeut en de ouder(s).

 

Terug naar boven